Beleggingspanden.nl

Vastgoedbeher

1. Bent u momenteel in het bezit van beleggingsvastgoed?
Ja
Nee (ga verder met vraag 8)
Nee, ik ben echter wel van plan om beleggingsvastgoed aan te kopen (ga verder met vraag 8)
2. Welke grootte heeft uw vastgoedportefeuille?
1-10 panden
11-20 panden
21-30 panden
31 of meer panden
3. Besteedt u uw vastgoedbeheer uit?
Nee
Ja, ik besteed het gedeeltelijk uit (ga verder met vraag 6)
Ja, ik besteed het geheel uit (ga verder met vraag 6)
4. Wat is de reden dat u het beheer van uw vastgoed niet uitbesteedt?
Slechte ervaringen met vastgoedbeheerders
Te hoge vergoeding in verhouding met de geleverde diensten van beheerder
Beleggingsvastgoed is gemakkelijk zelf te beheren
5. Is het uitbesteden van vastgoedbeheer mogelijk interessant voor u?
Ja, ik overweeg het op korte termijn uit te gaan besteden (ga door naar vraag 8)
Ja, maar op dit moment nog niet (ga door naar vraag 8)
Nee, vastgoedbeheerders functioneren mijns inziens niet naar behoren; (ga door naar vraag 8)
Nee, ik houd het beheer liever in eigen handen. (ga door naar vraag 8)
6. Bent u tevreden met de dienstverlening van uw huidige vastgoedbeheerder?
Ja (Ga verder met vraag 8)
Nee, niet tevreden of niet geheel tevreden (Ga verder met vraag 7)
7. Wat is de reden dat u niet (geheel) tevreden bent?
Beheersvergoeding staat niet in verhouding tot geleverde diensten
De kwaliteit van de dienstverlening voldoet niet aan mijn verwachtingen
Onduidelijk welke diensten geleverd worden voor de beheers vergoeding
Anders, nl…

8.

Graag zorgvuldig doorlezen vóór het beantwoorden van vraag 8.

Beleggingspanden.nl doet onderzoek naar de haalbaarheid van een abonnement voor beleggers die basisfuncties van het vastgoedbeheer willen uitbesteden, maar de beheersing van hun portefeuille willen behouden. De beheervorm onderscheidt zich van de dienstverlening bij gangbare vastgoedbeheerders door basale en transparante dienstverlening tegen een scherpe prijs. Hierbij kunt u denken aan de volgende diensten:

• Facturatie van de te innen huurpenningen, indexering van huren en opstarten incassoprocedure in geval huurder nalatig is bij het voldoen van huurpenningen; (administratief)
• Afhandeling onderhoudsklachten (bevoegdheid tot handelen beheerder bij klachten kleiner dan € 500,-); (technisch)
• Beheer bij leegstand en aansturing van verhuurmakelaars. (commercieel)

De beheerder richt zich puur op deze kerntaken en houdt zich niet bezig met groot/planmatig onderhoud, renovatie, revitalisatie, meerjarenonderhoudsplanningen, liquiditeitsprognoses of onderhoudsbegrotingen. De beheerder neemt dus de dagelijkse, routinematige activiteiten uit handen. De belegger kan zo meer aandacht besteden aan de positionering van zijn portefeuille.

De tarieven van het uitbesteden van de basisfuncties staan hieronder vermeld. De basisfuncties zijn afzonderlijk van elkaar uit te besteden.

• Facturatie, indexering en incasso voor 1 % van de geïncasseerde huursom met een minimum van € 10,- per huurcontract per maand;
• Onderhoudsklachten afhandeling 0,5 % van de geïncasseerde huursom met een minimum van € 5,- per huurcontract per maand;
• Beheer bij leegstand, aansturing makelaar 0,5 % van de geïncasseerde huursom met een minimum van € 5,- per huurcontract per maand.

Door deze prijsstelling zijn alle drie de basisfuncties van het vastgoedbeheer dus al uit te besteden vanaf € 240,- per huurcontract per jaar.

Denkt u dat dit product (in de toekomst) interessant kan zijn voor u?


Ja (ga verder met vraag 10)
Waarschijnlijk wel (ga verder met vraag 10)
Waarschijnlijk niet (ga verder met vraag 10)
Nee (toelichten niet verplicht)

9. Wat is de reden dat u dit product niet interessant vindt?
Te weinig diensten
Te hoge prijs
Huidige vastgoedbeheer naar tevredenheid
Vastgoed liever onder eigen beheer houden
Geen vastgoed
Anders nl...

10. Wenst u in de toekomst vrijblijvend nader geïnformeerd te worden over het Beleggingspanden Beheer Abonnement?
Ja
Nee
11. Heeft u nog suggesties of opmerkingen?
Ja...

Nee