Disclaimer

Disclaimer


De informatie die u op deze internetsite aantreft is met zorg samengesteld. Desalniettemin dient u de juistheid en volledigheid daarvan altijd zorgvuldig en onafhankelijk te verifiëren. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om potentiële kopers en verkopers van opbrengsteigendommen met elkaar in contact te brengen; dat betekent dat geen rechten kunnen worden ontleend aan de informatie die u op deze website aantreft. Opbrengstimmo.be sluit aansprakelijkheid voor onjuistheid of onvolledigheid van de door haar op deze website verstrekte informatie uit.

Op de inhoud van de gehele internetsite www.Opbrengstimmo.be (alle informatie, teksten, beelden, geluiden en programmatuur) rust copyright. Van deze site mag niets worden gekopieerd noch veranderd.

 

Bepaalde links (doorverwijzingen) op onze site brengen u naar sites van derden, waarbij Opbrengstimmo.be geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de daar aangeboden informatie.

Wij verzoeken u alle gegevens die u stuurt naar Opbrengstimmo.be zo volledig mogelijk te controleren op juistheid. Informatie dient rechtsgeldig te zijn en mag geen inbreuk maken op rechten van derden.

Opbrengstimmo.be behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site en de tekst van deze juridische verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

Opbrengstimmo.be en/of haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van Opbrengstimmo.be en verwante informatiediensten. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen geval aanleiding geven tot compensatie.

Opbrengstimmo.be en haar informatie-aanbieders garanderen dan ook niet de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook.
Opbrengstimmo.be is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten of vergissingen; en ze is evenmin verantwoordelijk ten aanzien van gebruiker of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info of data door middel van deze dienst, en dit zelfs indien Opbrengstimmo.be  gewaarschuwd werd voor zulke schade.

De "
Algemene Voorwaarden" van Opbrengstimmo.be zijn op aanvraag verkrijgbaar via de Contact pagina.