Ede, Stationsweg 42

6711 PS

Gelderland

€ 1.395.000 (k.k.)

Te koop
 • Woning / appartement - Ede - Stationsweg 42
 • Woning / appartement - Ede - Stationsweg 42
 • Woning / appartement - Ede - Stationsweg 42
 • Woning / appartement - Ede - Stationsweg 42
 • Woning / appartement - Ede - Stationsweg 42
 • Woning / appartement - Ede - Stationsweg 42
 • Woning / appartement - Ede - Stationsweg 42
 • Woning / appartement - Ede - Stationsweg 42
 • Woning / appartement - Ede - Stationsweg 42
 • Woning / appartement - Ede - Stationsweg 42
 • Woning / appartement - Ede - Stationsweg 42
 • Woning / appartement - Ede - Stationsweg 42
 • Woning / appartement - Ede - Stationsweg 42
 • Woning / appartement - Ede - Stationsweg 42
 • Woning / appartement - Ede - Stationsweg 42
 • Woning / appartement - Ede - Stationsweg 42
 • Woning / appartement - Ede - Stationsweg 42
 • Woning / appartement - Ede - Stationsweg 42
 • Woning / appartement - Ede - Stationsweg 42
 • Woning / appartement - Ede - Stationsweg 42
 • Woning / appartement - Ede - Stationsweg 42
 • Woning / appartement - Ede - Stationsweg 42
 • Woning / appartement - Ede - Stationsweg 42
Woning / appartement - Ede - Stationsweg 42 Woning / appartement - Ede - Stationsweg 42 Woning / appartement - Ede - Stationsweg 42 Woning / appartement - Ede - Stationsweg 42 Woning / appartement - Ede - Stationsweg 42

Omschrijving

Algemeen   
Het betreft een compleet gerenoveerde villa aan de Stationsweg in Ede. De voormalig kantoorvilla is getransformeerd naar 5 nieuwe wooneenheden. De appartementen/studio’s beschikken allemaal over een woonkamer met keuken, slaapkamer en badkamer. Tevens beschikt dit kleinschalige complex over een kelder (14,6 ), berging (13,6 ) en royale achtertuin met stenen garage.

Het pand verkeerd in uitstekende staat van onderhoud aangezien er bij de transformatie zoveel mogelijk oude materialen zijn vervangen door hedendaagse materialen. Zo is o.a. de gehele kapconstructie vernieuwd, leidingwerk vernieuwd, nieuwe C.V.-ketel en boiler geplaatst, geïsoleerd, trap opnieuw bekleed en is het pand binnen en buiten voorzien van nieuw schilderwerk (april/mei 2022)

Kortom: een beleggingsobject waar u de komende jaren zeer weinig onderhoudskosten aan zult krijgen!

Bereikbaarheid   
Fietsstraat
De Stationsweg wordt een fietsstraat met meer verkeersveiligheid (lage maximum snelheid (30km/u) en smallere weginrichting), ruimte voor fietsers en veel extra groen. De Stationsweg is een belangrijke (fiets)verbinding in Ede. De Stationsweg verbindt station Ede-Wageningen met het centrum van Ede. De weg wordt onderdeel van doorfietsroute Ede-Wageningen.
       
Per openbaar vervoer
Door de perfecte ligging is NS-station Ede-Centrum én Ede-Wageningen op loop- en fietsafstand bereikbaar. Tevens bevindt zich een bushalte voor de deur.
        
Per auto
De op- en afritten van de rijksweg A12 (Den Haag-Oberhausen) zijn binnen enkele minuten te bereiken.  De rijksweg A30 vormt de verbinding tussen de A12 en de A1 (Enschede-Amsterdam) en is eveneens binnen enkele minuten gemakkelijk te bereiken.
    
Kadastraal bekend   
Gemeente: Ede
Sectie: K
Nummer: 10636
Groot: 476 
       
Vloeroppervlakte   
De totale gebruiksoppervlakte wonen bedraagt 231,12 , ingemeten conform NEN2580.

Parkeerplaatsen   
Op eigen terrein is er voldoende parkeergelegenheid aanwezig.

Bouwjaar  
Omstreeks 1925. In de periode 2021 / 2022 is het pand in zijn geheel hoogwaardig gerenoveerd en getransformeerd naar de maatstaven en eisen van de gemeente waarbij zoveel mogelijk oude materialen zijn vervangen door hedendaagse materialen.

Servicekosten   
Het voorschotbedrag g/w/e (o.b.v. tussenmeters voor water en elektra en gas naar ratio m2) + internet/tv bedraagt totaal EUR 6.060,- per jaar (peildatum 2022). Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de dataroom op onze website.
   
Appartement/studio 1    
Stationsweg 42A, begane grond: ca. 38,5  (GO)
• Woonkamer/keuken v.v. kookplaat met afzuigkap, koelkast met vriesvak en combi-oven
• slaapkamer
• badkamer met wastafel, toilet en douche
           
Appartement/studio 2   
Stationsweg 42B, begane grond: ca. 39,3  (GO)
• Woonkamer/keuken v.v. kookplaat met afzuigkap, koelkast en combi-oven
• slaapkamer
• badkamer met wastafel, toilet en douche
    
Appartement/studio 3    
Stationsweg 42C, eerste verdieping: ca. 34  (GO)
• Woonkamer/ keuken v.v. kookplaat met afzuigkap, koelkast en combi-oven
• slaapkamer
• badkamer met wastafel, toilet en douche
• balkon (4,3 m2)
    
Appartement/studio 4    
Stationsweg 42D, eerste verdieping: ca. 32,1  (GO)
• Woonkamer/keuken v.v. kookplaat met afzuigkap, koelkast en combi-oven
• slaapkamer
• badkamer met wastafel, toilet en douche
• balkon (8,7 m2)
       
Appartement/studio 5    
Stationsweg 42E, tweede verdieping: ca. 45,8  (GO)
• Woonkamer/keuken v.v. inductiekookplaat met afzuigkap, koelkast en combi-oven
• slaapkamer
• badkamer met wastafel, toilet en douche
           
Huurprijzen   
App 1: EUR 850,- per maand.
App 2: EUR 850,- per maand.
App 3: EUR 875,- per maand.
App 4: EUR 850,- per maand.
App 5: EUR 975,- per maand
Garage: EUR 300,- per maand

Totale kale huur: EUR 4.700,- per maand (EUR 56.400,- per jaar), excl. voorschot servicekosten.

Indien er concrete belangstelling voor dit object bestaat, dan verwijzen wij u voor meer informatie omtrent de huurovereenkomsten en huurinkomsten graag naar de dataroom op onze website.

Energielabel   
Energielabel C. Bij installeren zonnepanelen naar verwachting energielabel B.

Koopsom  
EUR 1.395.000,- kosten koper.
    
Omzetbelasting  
Wegens de verkoop is geen omzetbelasting verschuldigd.
    
Opleveringsniveau   
Het object wordt geleverd in huidige (verhuurde) staat “as is, where is”.

As is / where is   
Verkoper verkoopt het object in de huidige toestand, waaronder de huidige milieukundige toestand, daaronder begrepen de grond, het grondwater, de eventuele aanwezigheid van asbesthoudende of andere schadelijke stoffen of ondergrondse tanks zonder enig verdere garantie, verklaring of vrijwaring van verkoper. Verkoper is op geen enkele wijze jegens koper aansprakelijk voor enig ten aanzien van het bedrijfspand gedane voorspelling, inschatting, interpretatie, analyse, toekomstverwachting, intentieverklaring of opinieverklaring of enig andere gemaakte verklaring, of het achterwege blijven van enige mededeling. Koper dient bij het aangaan van de koopovereenkomst te bevestigen dat zij niet heeft vertrouwd op enige garantie, verklaring of vrijwaring bij het vaststellen van de koopprijs.

Bouwkundige staat   
De bouwkundige staat en aanwezige voorzieningen én technische installaties zijn door koper zelf te beoordelen tijdens een bezichtiging.

Kosten   
De kosten verbonden aan de eigendomsoverdracht zijn voor rekening koper. Deze kosten bestaan o.a. uit de kosten van de transportakte, de verschuldigde overdrachtsbelasting en eventueel verschuldigde omzetbelasting over de onroerende zaak en eventuele roerende zaken.

Rechten en plichten   
De eventueel op het object rustende rechten en verplichtingen al dan niet blijkend uit de openbare registers, dient koper expliciet te aanvaarden.   

Betaling  
Betaling van de koopsom en van de overige rechten, kosten en belastingen vindt plaats via de notaris bij het passeren van de akte van levering.

Eigendomsoverdracht   
De datum van de eigendomsoverdracht zal in nader overleg tussen partijen worden bepaald.

Zekerheidsstelling 
Tot meerdere zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen dient koper een waarborgsom ter grootte van 10% van het transactiebedrag te storten op de derdenrekening van de betrokken notaris of afgegeven op het kantoor van de betrokken notaris uiterlijk 1 maand na onvoorwaardelijke overeenstemming tussen partijen.

Baten en lasten   
De baten en lasten worden verrekend per datum van de eigendomsoverdracht.

Zakelijke lasten    
OZB: ca. EUR 579,- per jaar (2022)
Watersysteemheffing: ca. EUR 120,65 per jaar (2021)
Rioolheffing: ca. EUR 516,- per jaar (2022)
    
Feitelijke levering  
De feitelijke levering vindt plaats op de datum van de eigendomsoverdracht. Het object zal worden geleverd in de staat waarin het zich bij de totstandkoming van de koop bevindt.

Overig   
Voor het overige zullen de, bij koop en verkoop soortgelijke onroerende zaken, gebruikelijke bepalingen van toepassing zijn.

Disclaimer
Noch nu, noch in de toekomst wordt door de opdrachtgever van Smit Bedrijfshuisvesting B.V. of hun relaties of hun adviseurs enige expliciete of impliciete toezegging, garantie, belofte of zekerheid gegeven ter zake van de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie en voor zover toegestaan door de wet wordt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaard voor de juistheid of toereikendheid daarvan of voor al dan niet verwijtbare fouten, omissies of onjuiste verklaringen betreffende die informatie. Derhalve zijn noch Smit Bedrijfshuisvesting B.V., noch haar opdrachtgever of hun respectievelijke directeuren, partners, werknemers of adviseurs of andere personen aansprakelijk voor directe of indirecte schade of gevolgschade of, onverminderd het vorenstaande, voor winstderving of het mislopen van voorziene zakelijke kansen door een persoon als gevolg van het feit dat de betreffende persoon zich heeft verlaten op een verklaring of het ontbreken daarvan in de informatie en een dergelijke aansprakelijkheid wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Pandinformatie

Land

Nederland

Soort pand

Woning / appartement

Laatste wijziging

27-6-2022

Perceeloppervlakte

476 m2

Vloeroppervlakte

231 m2

Nadere specificatie oppervlakte

Gebruiksoppervlakte wonen, ingemeten conform NEN2580

Contractinformatie

Volledig verhuurd

Huurders

 • Huurder naam

-

Soort pand

Woning / appartement

Vloeroppervlakte

38,5 m2

Ingangsdatum

1-8-2021

Huursom exclusief btw (jaar)

€ 10.200

Zekerheidsstelling

€ 1.700, Waarborgsom

 • Huurder naam

-

Soort pand

Woning / appartement

Vloeroppervlakte

39,3 m2

Ingangsdatum

1-1-2021

Huursom exclusief btw (jaar)

€ 10.200

Zekerheidsstelling

€ 1.700, Waarborgsom

 • Huurder naam

-

Soort pand

Woning / appartement

Vloeroppervlakte

34 m2

Huursom exclusief btw (jaar)

€ 10.500

Zekerheidsstelling

€ 1.750, Waarborgsom

 • Huurder naam

-

Soort pand

Woning / appartement

Vloeroppervlakte

32,1 m2

Ingangsdatum

1-8-2021

Huursom exclusief btw (jaar)

€ 10.200

Zekerheidsstelling

€ 1.700, Waarborgsom

 • Huurder naam

-

Soort pand

Woning / appartement

Vloeroppervlakte

45,8 m2

Huursom exclusief btw (jaar)

€ 11.700

Zekerheidsstelling

€ 1.950, Waarborgsom

 • Huurder naam

-

Soort pand

Garagebox

Vloeroppervlakte

30,7 m2

Huursom exclusief btw (jaar)

€ 3.600

Huursom

€ 56.400

Vraagprijs

€ 1.395.000 k.k.

Factor

24,70

Eigendomssituatie

Volledig eigendom

Gemeente

Ede

Sectie

K

Nummer

10636

Locatie

Stationsweg 42
Extra hulp nodig?

Indicatieve rendementsberekening

Benieuwd of u de aankoop gedeeltelijk kunt financieren?

Zoekt u een betrouwbare partij voor het beheren van uw portefeuille?

Uw belegging goed verzekerd?

Wilt u onafhankelijk advies over de actuele waarde van dit object? Klik op de knop om een taxatie aan te vragen!

Reactieformulier

Vergelijkbaar aanbod
Image of Lange Hezelstraat 12 & 12A

Nijmegen

Lange Hezelstraat 12 12A
Woning / winkelpand
€ 1.450.000
Image of

Gendt

Langstraat 34
Bedrijfspand
€ 1.350.000
Image of Kerkstraat 63

Sprang-Capelle

Kerkstraat 63
Horecapand
€ 1.350.000
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded.