Utrecht, Oudegracht 243 243 A

3511NL

Utrecht

€ 1.525.000 (k.k.)

Te koop
 • Woning / winkelpand - Utrecht - Oudegracht 243 243 A
 • Woning / winkelpand - Utrecht - Oudegracht 243 243 A
 • Woning / winkelpand - Utrecht - Oudegracht 243 243 A
 • Woning / winkelpand - Utrecht - Oudegracht 243 243 A
 • Woning / winkelpand - Utrecht - Oudegracht 243 243 A
 • Woning / winkelpand - Utrecht - Oudegracht 243 243 A
 • Woning / winkelpand - Utrecht - Oudegracht 243 243 A
 • Woning / winkelpand - Utrecht - Oudegracht 243 243 A
 • Woning / winkelpand - Utrecht - Oudegracht 243 243 A
 • Woning / winkelpand - Utrecht - Oudegracht 243 243 A
 • Woning / winkelpand - Utrecht - Oudegracht 243 243 A
 • Woning / winkelpand - Utrecht - Oudegracht 243 243 A
 • Woning / winkelpand - Utrecht - Oudegracht 243 243 A
 • Woning / winkelpand - Utrecht - Oudegracht 243 243 A
 • Woning / winkelpand - Utrecht - Oudegracht 243 243 A
 • Woning / winkelpand - Utrecht - Oudegracht 243 243 A
 • Woning / winkelpand - Utrecht - Oudegracht 243 243 A
 • Woning / winkelpand - Utrecht - Oudegracht 243 243 A
 • Woning / winkelpand - Utrecht - Oudegracht 243 243 A
 • Woning / winkelpand - Utrecht - Oudegracht 243 243 A
 • Woning / winkelpand - Utrecht - Oudegracht 243 243 A
 • Woning / winkelpand - Utrecht - Oudegracht 243 243 A
 • Woning / winkelpand - Utrecht - Oudegracht 243 243 A
 • Woning / winkelpand - Utrecht - Oudegracht 243 243 A
 • Woning / winkelpand - Utrecht - Oudegracht 243 243 A
 • Woning / winkelpand - Utrecht - Oudegracht 243 243 A
 • Woning / winkelpand - Utrecht - Oudegracht 243 243 A
 • Woning / winkelpand - Utrecht - Oudegracht 243 243 A
 • Woning / winkelpand - Utrecht - Oudegracht 243 243 A
 • Woning / winkelpand - Utrecht - Oudegracht 243 243 A
 • Woning / winkelpand - Utrecht - Oudegracht 243 243 A
 • Woning / winkelpand - Utrecht - Oudegracht 243 243 A
 • Woning / winkelpand - Utrecht - Oudegracht 243 243 A
 • Woning / winkelpand - Utrecht - Oudegracht 243 243 A
 • Woning / winkelpand - Utrecht - Oudegracht 243 243 A
 • Woning / winkelpand - Utrecht - Oudegracht 243 243 A
 • Woning / winkelpand - Utrecht - Oudegracht 243 243 A
 • Woning / winkelpand - Utrecht - Oudegracht 243 243 A
 • Woning / winkelpand - Utrecht - Oudegracht 243 243 A
 • Woning / winkelpand - Utrecht - Oudegracht 243 243 A
 • Woning / winkelpand - Utrecht - Oudegracht 243 243 A
 • Woning / winkelpand - Utrecht - Oudegracht 243 243 A
Woning / winkelpand - Utrecht - Oudegracht 243 243 A Woning / winkelpand - Utrecht - Oudegracht 243 243 A Woning / winkelpand - Utrecht - Oudegracht 243 243 A Woning / winkelpand - Utrecht - Oudegracht 243 243 A Woning / winkelpand - Utrecht - Oudegracht 243 243 A

Omschrijving

Rijksmonumentaal beleggingspand met winkel- en woonruimte gelegen in de binnenstad van Utrecht aan de Oudegracht 243-243A. Het pand met lijstgevel en hoog zadeldak en vensters met bogen van natuursteen bestaat uit een begane grond en riante werfkelder, verhuurd aan een Yoga studio. De bovengelegen vierlaagse bovenwoning is opgedeeld in drie wooneenheden.

Door de authentieke glazen pui heeft de yogastudio een overzichtelijke doorkijk en een ruime etalage. Aan de zijkant van het pand bevindt zich een goed toegankelijke, vaste trap naar de multifunctionele werfkelder. De kelder heeft een maximale hoogte van ca. 3,25 meter en een zelfstandige entree aan de werf.

Elke wooneenheid is voorzien van een eigen keuken, wc en badkamer. De vierde verdieping omvat de slaapkamers behorende bij de 3e verdieping. De 1e en 2e verdieping hebben tevens een balkon/dakterras van resp. 4,3 en 10,8 m².

Oppervlakte 
Totaal vloeroppervlak circa 300,5 m², verdeeld over:
 • Werfkelder = ca. 109 m²
 • Begane grond = ca.   55 m²
 • 1e verdieping (woonruimte 1 met balkon) = ca. 49 m²
 • 2e verdieping (woonruimte 2 met balkon) = ca. 41 m²
 • 3e verdieping (woonruimte 3) = ca. 35 m²
 • 4e verdieping (woonruimte 3) = ca. 11,5 m²
Huurinkomsten
Bruto jaarhuur € 74.075,44,- inclusief servicekosten en geprognotiseerde leegstand. (waarde peildatum december 2021). Een huuroverzicht met de actuele huurinkomsten en betaalde waarborgsommen per huurder is op aanvraag beschikbaar.

De wooneenheden betalen een voorschot van € 100,- per maand voor de levering van gas, water en elektra. De Yogastudio heeft de wateraansluiting voor het geheel object op naam staan. Er is een tussenmeter voor water, voor latere verrekening. Er zijn aparte meters voor gas en Electra voor de yoga en totaal bovenwoning.

Kadastrale gegevens
Gemeente : Utrecht
Sectie: C
Nummer: 8215
Groot: 65 m²
Erfpacht: ja, voor onbepaalde tijd (AV1989)
Canon: De canon is eeuwigdurend afgekocht.
Momentele status: Rijksmonument, beeldbepalend pand en ligt binnen het rijksbeschermend stadsgezicht “Binnenstad”.

Bouwjaar
1450 (conform BAG).

Energielabel
Energielabel E.

Bestemming
Voor het pand geldt het bestemmingsplan ‘Binnenstad’. De bestemming van het perceel is ‘Gemengd-2’ (artikel 10 van de regels). Op grond van artikel 10.1, onder a van de regels bij het bestemmingsplan is wonen zowel op de begane grond als op de verdiepingen toegestaan.

Conform de “verklaring Bestemming en Gebruik” van de gemeente Utrecht is het toegestaan om de verdiepingen te gebruiken voor etageverhuur /onzelfstandige bewoning.

Vraagprijs
€ 1.525.000,- kosten koper vrij van BTW.

Baten en lasten
Verrekening lasten (zakelijke lasten, te weten onroerende zaak belasting, waterschapslasten, rioolrecht) voor zover het betreft het eigendom van de onroerende zaak, alsmede actuele huurinkomsten en waarborgsommen.

Notaris
Ter keuze van koper.

Aanvaarding
Per direct.

Zekerheidsstelling
Tot meerdere zekerheid van de nakoming van zijn verplichtingen zal Koper te zijner keuze een waarborgsom van 10% van de koopsom storten op rekening van of af te geven als bankgarantie bij de notaris. Deze zekerheidstelling dient binnen 1 week na verloop van de eventuele ontbindende voorwaarden te zijn afgegeven.

As is, where is
De onroerende zaken worden geleverd conform het "as is where is"- principe. De "as is, where is" levering betekent dat de onroerende zaken door de verkoper worden geleverd en door koper worden geaccepteerd in de huidige staat bij ondertekening van de leveringsakte, dit betekent dat koper de onroerende zaken in de juridische, fiscale, technische en milieu staat zoals bij ondertekening van de leveringsakte is, met alle bekende en onbekende, zichtbare en onzichtbare gebreken en beperkingen en met het feitelijk gebruik op dat moment, waarbij de verkoper geen andere (impliciete) verklaringen of garanties met betrekking tot enige aspect van de onroerende zaken dient af te geven. Dat wil dus mede zeggen in de staat ten tijde van de levering met alle aan het object verbonden rechten en plichten, alsmede eventuele zichtbare en onzichtbare gebreken en zonder garantie van enig soort, waaronder die met betrekking tot technische, bouwkundige, juridische, fiscale, milieukundige, huur- en commerciële aspecten van het object

Ouderdomsclausule
Koper verklaart ermee bekend te zijn dat deze woning (en bijgebouwen) oud is, wat inhoudt dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden lager liggen dan bij nieuwe(re) woningen. Verkoper staat niet in voor de fundering, vloeren, elektriciteit, water en gas, de riolering en de aanwezigheid van doorslaand en/of optrekkend vocht.

Bouwkundige gebreken worden geacht niet belemmerend te werken op het in artikel 6.3 (van de koopakte) omschreven (woon) gebruik en met ingang van de datum van de eigendomsoverdracht vrijwaart koper de verkoper voor bekende en onbekende, zichtbare en onzichtbare gebreken.

Niet zelf bewoning
Verkoper heeft object niet zelf gebruikt. Verkoper heeft koper uitdrukkelijk geattendeerd op het feit dat hij het verkochte nooit zelf feitelijk heeft gebruikt en derhalve koper niet heeft kunnen informeren over eigenschappen c.q. gebreken aan het verkochte waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest als hij het verkochte zelf feitelijk had gebruikt. In dit kader zijn partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat dergelijke eigenschappen c.q. gebreken voor risico en rekening van koper komen en dat bij de vaststelling van de koopsom hiermee rekening is gehouden. Om dit risico te beperken heeft verkoper koper in gelegenheid gesteld om een bouwkundige inspectie uit te voeren.

Asbest
Koper verklaart ermee bekend te zijn dat het ten tijde van de bouw c.q. renovatie van het verkochte normale praktijk was asbesthoudende materialen in de bouw o.a. in (rook)kanalen; dak(beschot),gevelpanelen en nabij verwarmings- en warmwatertoestellen te verwerken. Koper aanvaardt de eventuele aanwezigheid van die materialen in het verkochte. Bij eventuele verwijdering van de asbesthoudende materialen dienen op grond van milieuwetgeving speciale maatregelen te worden getroffen. Koper verklaart hiermee bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enige asbesthoudende stof in de onroerende zaak kan voortvloeien.

Dataroom
Na ondertekening van de geheimhoudingsverklaring kan toegang worden verkregen tot de digitale dataroom.

Voorbehoud
Definitieve gunning eigenaar.

Courtage
Waltmann Bedrijfshuisvesting treedt in het onderhavige proces uitsluitend op als adviseur van verkoper. Koper is ons geen kosten of courtage verschuldigd.

Verzoek tot discretie
Wij vragen u discreet om te gaan met deze aanbieding en het aangeboden beleggingspand in eerste instantie uitsluitend aan de buitenkant te bezichtigen.

Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat bezichtiging/inspectie en/of contact met de huurder uitsluitend in overleg met medewerkers van Waltmann kan geschieden.
 
W.W.F.T.
Ons kantoor en onze dienstverlening is onderhevig aan de
W.W.F.T. (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme).Wij dienen derhalve van iedere koper verplicht de identiteit te identificeren en te verifiëren alsmede de herkomst van het vermogen vast te stellen alvorens een onderhandeling aan te kunnen gaan.

Bij een natuurlijk persoon ontvangen derhalve bij een bieding graag een kopie legitimatiebewijs en een verklaring omtrent de herkomst van het vermogen.

Bij een rechtspersoon ontvangen wij op voorhand graag een recent uittreksel Kamer van Koophandel, UBO verklaring, verklaring herkomst vermogen en de identiteitsbewijzen van alle UBO('s). Wij zijn verplicht een cliëntonderzoek uit te voeren naar alle UBO's alvorens biedingen in behandeling te kunnen nemen.

Disclaimer
De informatie in dit memorandum is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de begeleiding van potentiële kopers. Deze informatie mag niet worden gedeeld met iemand anders dan partijen die rechtstreeks door een potentiële koper zijn geïnstrueerd om te helpen bij de eventuele aankoop. In dit Investment Memorandum worden bepaalde documenten en gegevens weergegeven en/of samengevat.

Waltmann Bedrijfshuisvesting BV en de verkoper garanderen niet de volledigheid of juistheid van de informatie hierin.
Geïnteresseerden worden geacht de volledige originele documenten waarop de samenvattingen en de overige informatie is gebaseerd alsmede andere documenten die op enige wijze van belang zijn te bestuderen en kunnen niet slechts op de in dit Investment Memorandum vervatte informatie vertrouwen. Wij accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van de in dit Investment Memorandum vervatte informatie.

Pandinformatie

Land

Nederland

Soort pand

Woning / winkelpand

Laatste wijziging

2-2-2022

Perceeloppervlakte

65 m2

Vloeroppervlakte

300,5 m2

Contractinformatie

Volledig verhuurd

Huursom

€ 74.075

Vraagprijs

€ 1.525.000 k.k.

Factor

20,60

Eigendomssituatie

Erfpacht

Gemeente

Utrecht

Sectie

C

Nummer

8215

Locatie

Oudegracht 243 243 A
Extra hulp nodig?

Indicatieve rendementsberekening

Benieuwd of u de aankoop gedeeltelijk kunt financieren?

Zoekt u een betrouwbare partij voor het beheren van uw portefeuille?

Uw belegging goed verzekerd?

Wilt u onafhankelijk advies over de actuele waarde van dit object? Klik op de knop om een taxatie aan te vragen!

Reactieformulier

Vergelijkbaar aanbod
Image of Hoofddorp

Hoofddorp

Marktlaan 17
Winkelpand
€ 1.500.000
Image of Lange Hezelstraat 12

Nijmegen

Lange Hezelstraat 12
Woning / winkelpand
€ 1.450.000
Image of Kerklaan 30

Hilversum

Kerklaan 30
Woning / appartement
€ 340.000
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded.