Beleggingspanden.nl neemt Bedrijfspanden.nl over!

Nieuwsoverzicht

Nieuwsbericht geplaatst op donderdag 2 december 2010.


Beleggingspanden.nl neemt Bedrijfspanden.nl over!

Vandaag is bekend geworden dat Beleggingspanden.nl, dé website voor vraag en aanbod van beleggingspanden, Bedrijfspanden.nl over heeft genomen.

Beleggingspanden.nl bestaat deze week 12 jaar en is in die tijd uitgegroeid tot het platform waar vraag en aanbod van verhuurd vastgoed elkaar ontmoeten.

Met Bedrijfspanden.nl is het de bedoeling om ook bij de verhuur/verkoop van niet verhuurd vastgoed verder van dienst te zijn. Het gebruik van Bedrijfspanden.nl wordt vrijblijvend en gratis ter beschikking gesteld en is toegankelijk voor iedereen. Dit in tegenstelling tot andere bedrijfsvastgoed websites waarbij plaatsing enkel via de makelaar mogelijk is. Bedrijfspanden.nl maakt zelfstandige plaatsing voor iedereen mogelijk.

Het doel van Bedrijfspanden.nl is om vraag en aanbod van bedrijfsonroerend goed zo transparant mogelijk te maken. Internet is het ideale medium om vraag en aanbod met elkaar in contact te brengen en daar hoort een vrij toegankelijk platform bij! Dit platform is vanaf heden te bereiken via www.Bedrijfspanden.nl.

Met vriendelijke groet,

Beleggingspanden.nl
Actuele vraag & aanbod van Beleggingspanden op internet

Telefoon: +31-(0)30-300 32 27
Telefoon: +31-(0)30-225 31 12
Fax: +31-(0)30-225 80 23
Email:
info@beleggingspanden.nl
Internet: www.beleggingspanden.nl

=========================================================
Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig.
Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.
=========================================================