Financieringsnieuws: de vastgoedmarkt is sinds enige tijd weer erg veranderd

Nieuwsoverzicht

Nieuwsbericht geplaatst op maandag 8 januari 2018.


De vastgoedmarkt is sinds enige tijd weer erg veranderd. Waar banken en andere financiers tot 2013 erg terughoudend waren met het verstrekken van financieringen in vastgoed, is dat nu gelukkig weer anders. De vastgoedmarkt draait op volle toeren, zij het wel op basis een nieuwe realistischer werkelijkheid.

 

Onze vastgoed financieringsspecialist kan u begeleiden en adviseren in uw specifieke financieringstraject. Uiteraard is ieder financieringstraject anders. De financieringsspecialist weet welke financier het best bij u en uw situatie past.

 

Verhuurde woningen zijn op dit moment bijzonder in trek en goed financierbaar. Dit is overigens ook terug te zien in de prijzen van woningen en appartementen. Woningen bieden een mooi rendement op uw belegde vermogen. Echter, ook andersoortige verhuurde objecten zijn, afhankelijk van de casus, wel weer financierbaar.

 

In grote lijnen zijn er drie cruciale factoren te onderscheiden die een rol spelen in het financieringstraject.

 

1.   Pand

Uiteraard de kern van de financiering. Met name de locatie is hier van belang. Uiteraard speelt de onderhoudsstaat ook een rol.

Voor objecten in grote steden staan financiers in de rij, maar ook objecten buiten de randstand zijn tegenwoordig wel weer te financieren. Het aanbod van financiers is dan wel iets beperkter.

 

De waarde van een pand wordt door een taxateur vastgesteld. Deze waarde komt niet alleen tot stand door de huurstroom en huurwaarde, maar ook op basis van de courantheid van het pand. Wil iemand anders hier ook huren? Is het pand makkelijk te verkopen? Heeft het pand een tijdloos karakter? Hoe is de bereikbaarheid? Hoe is de staat van nabijgelegen panden?

 

2.   Kredietnemer

In principe wil iedere financier graag inzage in uw financiële situatie. Het gaat hierbij om uw aangifte inkomstenbelasting en eventuele overige inkomsten. Het is overigens niet zo dat bij elke financier uw inkomen leidend is voor een succesvolle financieringsaanvraag. Er zijn ook financiers op de markt, die puur naar het te financieren object en de bijbehorende huurstroom kijken.

 

Het is overigens altijd noodzakelijk om eigen middelen in te leggen  bij de aankoop van een beleggingsobject. De algemene regel is dat er ca 30% eigen geld moet worden ingebracht. In voorkomende gevallen kan dat iets meer of iets minder zijn.

 

Tenslotte wordt er ook gekeken naar niet financiële informatie zoals (vastgoed) ervaring en vormt de bank zich ook een beeld van de betrouwbaarheid van de debiteur. De bank onderzoekt bijvoorbeeld of de debiteur betalingsachterstanden heeft of heeft gehad op andere schulden (BKR melding).

  

Deze drie factoren spelen een grote rol bij de inschatting van de bank of ze het uitgeleende geld op enig moment ook weer terug zal krijgen.

 

3.   Kasstroom

Niet alleen de daadwerkelijke hoogte van de huuropbrengst is belangrijk. Ook de lengte van een huurovereenkomst, de type huurder en de vergelijking met actuele huren bij vergelijkbare panden spelen mee om de bank een gevoel van bestendigheid te geven over de betaalbaarheid van de lening.

 

De huurstroom moet voldoende toereikend zijn om de exploitatielasten en de financieringslasten te kunnen betalen. Uiteraard wenst u ook nog rendement te halen uit uw belegging. Kortom, uit de totale kasstroom moet u alle lasten kunnen dragen en er rendement aan over houden. De bank bepaalt mede op basis van die gegevens of er een financiering verstrekt zal worden of niet.

 

Conclusie

Het samenspel van bovenstaande factoren zal bepalend zijn voor het feit of de bank u een financiering wil verstrekken voor het beleggingsobject of niet.

Om hier op voorhand iets meer gevoel bij te krijgen, kunt u altijd contact opnemen met één van de medewerkers van onze financieringspartner. Advies is in eerste instantie altijd gratis en vrijblijvend!

 

Als blijkt dat er goede aanknopingspunten zijn in de financieringswens, maken ze graag een afspraak met u om daadwerkelijk een financieringstraject op te starten en een passende offerte te vinden voor uw beleggingsobject!

 

Vrijblijvend meer informatie? Zie hier of mail naar info@beleggingspanden.nl.