Verhuur aan meerdere personen: wat zijn de regels?

3-11-2019

In grote steden is veel vraag naar (studenten)kamers, zodat verhuurders hun woning vaak opsplitsen en aan meerdere personen verhuren. Of dat ook mág, verschilt per gemeente. Waar moet je als verhuurder op letten? In dit artikel geven we zicht op het woningdeelbeleid van een aantal grote steden.

Kamerverhuur

We spreken van woningdelen als meerdere huishoudens één zelfstandige woning huren. Omdat een huishouden uit maximaal twee volwassenen bestaat, moeten verhuurders vooral opletten als zij aan meer dan twee personen willen verhuren: kamerverhuur.

Elke gemeente heeft een eigen Huisvestingsverordening met beleid over kamerverhuur. Vaak is een omzettingsvergunning nodig om van een zelfstandige woonruimte (zoals een rijtjeswoning) meerdere onzelfstandige woonruimtes te maken (kamers zonder eigen voordeur of eigen keuken/sanitair). Verhuur zonder de benodigde vergunning kan een fikse boete opleveren!

Maar wat zijn de regels per gemeente?

Amsterdam: afhankelijk van het aantal ruimtes

Gemeente Amsterdam laat de voorwaarden voor het omzetten naar onzelfstandige woonruimte afhangen van het aantal personen dat er zal gaan wonen. Zo is er voor drie onzelfstandige ruimtes een gemeenschappelijke ruimte vereist van minimaal 11m2 met een breedte van minimaal 3 meter. Bij vier onzelfstandige woonruimtes wordt ook de geluidsoverdracht getoetst, en bij 5 of meer bewoners dient de verhuurder een professionele instelling te zijn.

Om overlast te voorkomen en de woningruimtevoorraad op peil te houden komt Amsterdam per 1 januari 2020 met extra voorwaarden. Het huidige plan is om:

  • een maximum te stellen aan het aantal vergunningen per wijk en gebouw
  • een verbod op meer dan één bewoner per kamer
  • verplicht stellen van een individueel huurcontract ter bescherming van huurders.

Houd de website en LinkedIn-pagina van FRIS in de gaten om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in Amsterdam!

Utrecht: focus op de omgeving

Voor kamerverhuur in Utrecht is een omzettingsvergunning nodig; behalve bij een woongroep, een hospitaregeling of verhuur aan toeristen. Een omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan is in alle gevallen verplicht. Het gaat dan niet alleen om fysieke kwaliteitseisen (oppervlakte, luchtgeluidsisolatie, etc), maar ook om de algemene leefbaarheid: in hoeverre wordt de buurt aangetast door het splitsen van de woonruimte? Denk aan straatbeeld, kans op klachten en vereiste uitbreiding van het aantal auto- of fietsparkeerplaatsen.

Rotterdam: alleen voor studenten

Het woningdeelbeleid van de gemeente Rotterdam richt zich op het woningtekort bij studenten: een vergunning wordt alleen verleend voor kamerverhuur aan studenten. Bewoning door maximaal drie studenten is vergunningsvrij; indien de verhuurder zelf in de woning woont is een vergunning nodig bij verhuur aan drie of meer studenten. Iedere student dient over minimaal 18m2 gebruiksoppervlak te beschikken. Ook kijkt de gemeente naar de invloed van kamerbewoning op het woonmilieu en staan in het huurcontract afspraken over vrijwilligerswerk door studenten ten behoeve van de wijk.

Tijdelijke stop: Lelystad, Almere en Leiden

Helaas leidt woningdelen in diverse steden ook tot overlast, bijvoorbeeld in de vorm van geluidsoverlast of een teveel aan fietsen op de stoep. Om deze reden is er in Lelystad, Almere en Leiden momenteel een stop op gemeentelijke vergunningen voor kamerverhuur of woningsplitsing. Nieuw beleid zal voor een evenwicht moeten zorgen in het creëren van woonruimte en het behoud van leefbaarheid in de omgeving.

Let op: het verhuren van kamers heeft invloed op de puntentelling volgens het woningwaarderingsstelsel, en daarmee op de huurprijs! 

Wilt u meer weten over de regels omtrent woningdelen bij het verhuren van een woning? Neem dan contact op.  

Volg ons
©2021 | Beleggingspanden.nl
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded.