Is de registratie van de energie-index bepalend voor de huurprijs van een woning?

26-11-2017

Met ingang van Januari 2015 worden zelfstandige woningen gewaardeerd met een puntenwaardering voor de energie-index. Maar is de registratie van deze energie-index bepalend voor de prijs van huurwoningen?

De energie-index is een nauwkeurige berekening van de energieprestatie van een woning en wordt bepaald door ongeveer 150 kenmerken van de woning. Een lagere energie-index levert meer huurpunten op. Deze punten bepalen de maximale huurprijs van de woning. De energie-index is daarom met name van belang voor verhuurders van woningen die onder de liberalisatiegrens liggen.


Lees het hele artikel hier

Volg ons
©2021 | Beleggingspanden.nl
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded.