Maximale huurprijs beleggingspand

22-11-2020

Wanneer u erover nadenkt om een beleggingspand te kopen, bent u waarschijnlijk benieuwd naar de maximale huurprijs die u kunt vragen. Het rendement op uw investering is namelijk afhankelijk van de aankoopprijs en de jaarlijkse huurinkomsten. De maximale huurprijs is in Nederland aan verschillende regels gebonden, welke dit zijn lichten we hieronder toe.

Het woningwaarderingsstelsel of puntensysteem

Het woningwaarderingsstelsel wordt ook wel puntensysteem genoemd en wordt toegepast in de gereguleerde huursector. Dit stelsel wordt gebruikt om een redelijke huurprijs vast te stellen voor sociale huurwoningen. Naast sociale huurwoningen is er ook nog de vrije sector. Hierop is dit systeem niet van toepassing. Het vaststellen van de hoogte van een redelijke huur voor sociale huurwoningen wordt gedaan door punten toe te kennen. Aan de hand van het puntensysteem wordt vervolgens de kwaliteit van een huurwoning bepaald. Er is een lijst met onderdelen met elk een maximaal aantal punten. Aan het eind worden deze bij elkaar opgeteld en het totaal aantal punten resulteert in de maximale huurprijs.

Het woningwaarderingsstelsel is bedoeld voor de sociale huursector, maar kan ook worden toegepast in de vrije sector. Binnen zes maanden na aanvang van het huurcontract kan een huurder checken of de redelijke huur onder of boven de zogeheten liberalisatiegrens ligt. Wanneer uit de puntentelling komt dat de redelijke huur onder deze grens ligt, moet de huur worden verlaagd. Meestal zijn bewoners zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van contracten voor bijvoorbeeld goedkope energie, water en internet.


Huurliberalisatiegrens
De eerdergenoemde huurliberalisatiegrens bepaalt of een huurder een woning in de vrije sector of in de sociale sector huurt. Een sociale huurwoning heeft een huurprijs die bij de start van de huurovereenkomst op of onder de huurliberalisatiegrens lag. Bij een hogere aanvangshuurprijs gaat het om een vrije-sector (geliberaliseerde) woning. Deze grens bestaat sinds 1989. Bewoners die onder de liberalisatiegrens huren komen afhankelijk van het inkomen in aanmerking voor eventuele huurtoeslag.


Vrije sector voor vastgoedbeleggers
Als vastgoedbelegger raden wij aan om uw woning te verhuren in de vrije sector. U bent hier namelijk aan veel minder regels gebonden en het is makkelijker om een goed rendement op uw huurinkomsten te behalen. Het is helemaal niet ingewikkeld om een vrije sector huurwoning te creëren. De kale huurprijs die u in het huurcontract hebt vastgelegd bepaalt namelijk of uw beleggingspand een sociale huurwoning of een huurwoning in de vrije sector is. U hoeft dus alleen maar een hogere kale huurprijs te vragen dan de huidige huurliberalisatiegrens. Voor 2020 geldt dat de huurprijs hoger ligt dan €737,14.

Voor het bepalen van de maximale huurprijs van uw beleggingsobject kijkt u naar de staat van het pand, de oppervlakte, de locatie en de huurprijzen voor vergelijkbare objecten. Er zijn veel openbare gegevens die u hiervoor kunt gebruiken, zoals de gemiddelde vierkante meter prijs van huurwoningen en koopwoningen in een bepaalde stad.

 

Volg ons
©2021 | Beleggingspanden.nl
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded.