Uw mening is belangrijk!

13-4-2005
Geachte belegger,

Om de dienstverlening aan u als gebruiker van Beleggingspanden.nl nóg
verder te verbeteren sturen wij u hierbij een vragenlijst. Wij vragen
slechts ca. 3 minuten van uw kostbare tijd om de antwoorden aan te
klikken. Deze link verwijst u direct door naar onze vragenlijst:

https://www.beleggingspanden.nl/vragenlijst

Wij danken u hartelijk voor uw tijd en moeite!

Met vriendelijke groet,

Beleggingspanden.nl

Stefan Bassant
Business Development

Telefoon: +31-(0)30-300.32.27
Fax: +31-(0)30-229.30.73
Email: bassant@beleggingspanden.nl

------------------------------------------------------------------------------------------
-------------Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens
betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen
wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Volg ons
©2021 | Beleggingspanden.nl
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded.