Beleggingspanden.nl|Partner details banner

Batenburg Bedrijfshuisvesting

Een bekende naam voor bedrijfshuisvesting in regio Westland & Vlaardingen

Batenburg Bedrijfshuisvesting is met het aanbod van bedrijfsruimtes, kantoorruimtes, kavels, showrooms en winkelpanden specialist in bedrijfsobjecten in Westland, Vlaardingen en omstreken.

Batenburg Bedrijfshuisvesting assisteert opdrachtgevers bij de verkoop en verhuur van bedrijfsobjecten. Ook assisteren wij klanten met de aanhuur en aankoop. Hiernaast gaat onze dienstverlening verder. Wij bemiddelen tussen opdrachtgever en eventuele koper, huurder of gemeente. Maar wij geven ook advies over bedrijfshuisvestingsvraagstukken, zoals het wel/niet verlengen van een huurovereenkomst, het opmaken van een waardebepalingen en het assisteren bij juridische vraagstukken over bedrijfshuisvesting. Bij nieuwbouwprojecten denken wij graag mee om het project goed in de markt te zetten.

Makelaar met specialisatie bedrijfshuisvesting

Ruim dertig jaar is Batenburg Bedrijfshuisvesting een bekende naam in de regio, waarbij vanaf 2006 een bedrijfsonroerendgoed vestiging in Westland is geopend. Door specialisatie in uitsluitend bedrijfsonroerendgoed beschikt Batenburg Bedrijfshuisvesting over alle specialistische kennis en inzicht van alle actualiteiten omtrent bedrijfshuisvesting.

Het deskundige team van bedrijfsmakelaars

Vanuit ons kantoor in Maasdijk, gevestigd op bedrijventerrein Honderdland, opereren wij met ons team de markt van bedrijfshuisvesting in Westland, Den Haag, Delft, Rotterdam en omstreken. Ons team bestaat uit Elco Bouwmeester, Jim Zuidgeest, Maikel Middelburg en Dewi Uittenbroek. Een klein team qua aantal, maar groot qua denken en opereren. Het voordeel van een klein team is dat wij weten wie de opdrachtgevers zijn en dat alle bedrijfsmakelaars actuele kennis hebben van de objecten binnen het aanbod. Wij vinden persoonlijk contact erg belangrijk.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded.