Beleggingspanden.nl|Partner details banner

Caregoed

AANKOOP / VERKOOP

Bij de aankoop en verkoop van vastgoed concentreert CAREGOED B.V. zich op beleggingsobjecten.  Behoudens woningportefeuilles en commercieel vastgoed helpt Caregoed B.V. tevens zorg gerelateerde partijen bij de afstoot, tijdelijke opvang of aankoop van haar vastgoedbeleid. Daarbij is een groot netwerk van relaties voorhanden wat zorg draagt voor een zo hoog mogelijke verkoopwaarde te realiseren danwel geschikte objecten op te sporen voor aankoop. Uiteraard geldt ditzelfde ook voor aan-/verhuur.

SALES LEASEBACK CONSTRUCTIES

CAREGOED B.V. heeft de mogelijkheid om voor commerciële partijen, semi-overheidsorganen of instellingen een sales leaseback constructie tot stand te brengen. Sales Leaseback constructies generen financiële middelen welke mogelijk beter ingezet kunnen worden voor de doelstelling die uw organisatie heeft.

CONCEPTONTWIKKELING NIEUWBOUW / HERBESTEMMING/TRANSFORMATIES

Bij ontwikkelingen voor (zorg)woningen, scholen, hotels, leisure projecten etc is een gecombineerde kennis van makelaardij, ontwikkeling en beleggingen een perfecte mix om een product goed en adequaat te realiseren. Daarnaast trachten wij telkens een product te realiseren wat goed aansluit bij de huidige (beleggings)markt en voldoet aan een "second life scenario".

HET UITVOEREN VAN GERICHTE ZOEKOPDRACHTEN

Soms is het lastig om specifieke vastgoedobjecten te verwerven. Caregoed B.V. staat bekend om haar vasthoudendheid in het vervullen van dit soort opdrachten. Wij maken graag met u hierover een afspraak. 

TAXATIES / MARKTSTUDIES

Wij voeren voor onze opdrachtgevers taxaties uit van beleggingsobjecten alsook zorggerelateerde objecten. Tevens kunnen wij marktstudies uitvoeren voor realisatie van nieuwbouwobjecten.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded.