Beleggingspanden.nl

Vrijstelling overdrachtsbelasting ook bij verkrijging monumentenpand door een natuurlijk persoon

Op 1 mei 2009 heeft Hof Den Haag een uitspraak gedaan over de verkrijging van een monumentenpand door een natuurlijk persoon. De casus was als volgt. Belanghebbende heeft een rijksmonument in eigendom verkregen en beroept zich voor de heffing van overdrachtsbelasting op de vrijstelling ex art. 15, lid 1, aanhef en onderdeel p, Wet BRV. Voor de beperking van deze vrijstelling tot verkrijgingen door rechtspersonen is onvoldoende rechtvaardiging te vinden. De wetgever heeft door die beperking in de Wet BRV op te nemen de grenzen van zijn beoordelingsvrijheid overschreden. Het Hof voorziet aanstonds zelf in het rechtstekort en past de vrijstelling op de onderhavige verkrijging toe.

De uitspraak van Hof Den Haag dat de vrijstelling voor de overdrachtsbelasting voor monumentenpanden ook kan worden toegepast door natuurlijke personen is bijzonder omdat hij ingaat tegen de heersende leer dat rechtstekorten als gevolg discriminerende wetgeving in het algemeen door de wetgever moet worden gerepareerd en dat de rechter hierin terughoudendheid moet betrachten.

Monumentenpanden kunnen nu zonder heffing van overdrachtsbelasting worden verkregen door een rechtspersoon, door verkrijging van aandelen in een monumenten-B.V. en door een natuurlijk persoon, mits wordt voldaan aan het oogmerk van instandhouding.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Crop belastingadviseurs Nieuwegein
mr. drs. S.E. Bult

T: 030 604 00 35
E: sbult@crop.nl