Beleggingspanden.nl

Doelgroep-onderzoek

1. Wat is uw geslacht?
Man
Vrouw
2. In welke leeftijdscategorie valt u?
Onder de 30 jaar
30-40 jaar
40-50 jaar
50-60 jaar
60 jaar of ouder
3. In welke provincie woont u?
Noord-Holland
Zuid-Holland
Utrecht
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg
Overijssel
Gelderland
Flevoland
Drente
Friesland
Groningen
Anders, namelijk (bijv. buitenland):

4. In welke sector bent u werkzaam?
Industrie
Dienstverlening
Techniek
Automatisering
Financieel/Administratief
Gezondheidszorg
Directie/Management
Juridisch
Marketing/PR/Reclame
Logistiek
Verkoop
Anders, namelijk

5. In welke inkomensgroep valt u?
modaal
2x modaal
3x modaal
4x modaal
boven 4x modaal