Beleggingspanden.nl

Bedrijfsprofiel

Beleggingspanden.nl is de grootste online vastgoedbeleggingsmakelaar van Nederland en is gespecialiseerd in de verkoop van verhuurd onroerend goed en sale en lease back constructies. Een jonge organisatie binnen een zeer interessante en professionele markt. Binnen deze traditionele markt maakt Beleggingspanden.nl al sinds 1998 gebruik van het internet om zo de markt doorzichtiger en toegankelijker te maken voor allerlei verschillende vastgoedbeleggers.

Beleggingspanden.nl heeft enorme groei doorgemaakt de afgelopen jaren en heeft inmiddels een aardige voet gekregen binnen deze professionele vastgoedwereld met een vernieuwende en frisse kijk op vastgoed beleggen. Beleggingspanden.nl is een internet georiƫnteerde organisatie en houdt haar klanten d.m.v. een wekelijkse mailing via de e-mail op de hoogte van haar nieuwe aanbod, in verhuurd onroerend goed.

Wij bemiddelen als verkopend makelaar, waarbij de aankopende partij geen courtage in rekening wordt gebracht. Als verkopende partij is men enkel bij een gerealiseerde verkoop een courtage verschuldigd van 1% over de gerealiseerde koopsom.

Beleggingspanden.nl is continue op zoek naar nieuwe beleggingspanden. Wij nemen uw aanbod graag in de verkoop.

Wilt u meer weten over Beleggingspanden.nl, het aanbod inzien, abonneren op de mailinglist of wellicht een afspraak inplannen? Kijk op www.beleggingspanden.nl.

Team Beleggingspanden.nl:

Stefan Bassant

Directeur

stefan@beleggingspanden.nl

Linkedin profiel Ronald Nuijt

Makelaar beleggingsvastgoed

ronald@beleggingspanden.nl

Linkedin profiel

 

Tobias de Graaf

Makelaar beleggingsvastgoed

tobias@beleggingspanden.nl

Linkedin profiel

 

Karel Hienekamp

Makelaar beleggingsvastgoed

karel@beleggingspanden.nl

Linkedin profiel

 

Janine van den Eshof

Ondersteuning

janine@beleggingspanden.nl

 

 

Adres Beleggingspanden.nl:

Beleggingspanden.nl B.V.
Laan der Hesperiden 68
1076 DX Amsterdam
Nederland

Tel.: +31 (0)30-225.31.12
E-mail:
info@beleggingspanden.nl of via het contactformulier
Website: www.beleggingspanden.nl