Overdracht verhuurd bedrijfsgebouw zonder herzienings-btw

De Hoge Raad heeft vorig jaar beslist over een verkoop van een verhuurd object zonder zogeheten herzienings-btw. De casus is als volgt. Belanghebbende heeft in 1996 een bedrijfsverzamelgebouw gekocht. De in dat jaar aan haar in rekening gebrachte btw heeft belanghebbende als voorbelasting in aftrek gebracht. Het bedrijfsverzamelgebouw bestaat uit acht volledig zelfstandig te gebruiken units die door belanghebbende afzonderlijk aan derden werden verhuurd. Daarbij is geopteerd voor belaste verhuur. Belanghebbende heeft in 1999 het gebouw overgedragen aan haar (middellijke) aandeelhouders, die de exploitatie ongewijzigd hebben voortgezet. Haar aandeelhouders  bezitten het bedrijfsverzamelgebouw in privé en worden slechts als ondernemer aangemerkt vanwege de exploitatie van een vermogensbestanddeel (art. 7, lid 2, letter b, Wet OB 1968). Voor deze overdracht is niet geopteerd voor belaste levering.

De inspecteur gaat ervan uit dat de overdracht van het gebouw vrijgesteld is van btw. Op grond daarvan heeft hij de door belanghebbende in aftrek gebrachte voorbelasting nageheven. In geschil is of art. 31 Wet OB 1968 toepassing kan vinden. Hof Den Bosch heeft geoordeeld, in afwijking van eerdere jurisprudentie van de Hoge Raad, dat de omstandigheid dat een afnemer (uitsluitend) op grond van art. 7, lid 2, letter b, Wet OB 1968 wordt aangemerkt als ondernemer, niet aan toepassing van art. 31 Wet OB 1968 in de weg staat. De Hoge Raad verenigt zich met dit oordeel van het hof.

Op grond van art. 31 Wet OB 1968 treedt koper in de schoenen van verkoper. Dit betekent niet langer het nadelig effect van een btw vrijgestelde levering en de herzienings-btw. Verkoper hoeft onder omstandigheden de in aftrek gebrachte btw niet terug te betalen voor het resterend gedeelte van de btw-herzieningsperiode.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Crop belastingadviseurs Nieuwegein
mr. drs. S.E. Bult

T: 030 604 00 35
E: sbult@crop.nl