Beleggingspanden.nl

Klanttevredenheidsonderzoek (Bram 1.1)

1. Wat is uw geslacht?
Man
Vrouw
2. U bent een?
Particuliere belegger
Institutionele belegger
Collega makelaar
Algemeen geïnteresseerde
Overig, namelijk:

3. Wat is uw leeftijd?
Jonger dan 35 jaar
35-45 jaar
45-55 jaar
55-65 jaar
Ouder dan 65 jaar
4.

(Representativiteit van de presentaties)

Hoe overzichtelijk wordt de informatie in de internetpresentaties van het aanbod gegeven?


Slecht
Matig
Voldoende
Ruim voldoende
Goed
5.

(Representativiteit van de presentaties)

De foto's die in een internetpresentatie staan geven een goed beeld van een object


Helemaal niet mee eens
Niet mee eens
Neutraal
Mee eens
Helemaal mee eens
6.

(Representativiteit van de presentaties)

De algemene opmaak van de internetpresentaties zien er slecht en onverzorgd uit.


Helemaal niet mee eens
Niet mee eens
Neutraal
Mee eens
Helemaal mee eens
7.

(Representativiteit van de presentaties)

Er kan vanuit worden gegaan dat de informatie die in de presentaties staat klopt


Helemaal niet mee eens
Niet mee eens
Neutraal
Mee eens
Helemaal mee eens
8.

(Betrouwbaarheid van de presentaties)

De informatie die in de presentaties staat is altijd?


Achterhaald
Oud
Redelijk
Goed
Helemaal accuraat
9.

(Betrouwbaarheid van de presentaties)

Eventueel 'verkeerde' informatie in de presentatie wordt?


Nooit aangepast
Pas na geruime tijd aangepast
Duurt even voordat het wordt aangepast
Redelijk snel aangepast
Direct aangepast
10.

(Betrouwbaarheid van de presentaties)

Met de eventuele links die in de presentaties worden gegeven klik ik?


Nooit op
Sporadisch op
Even vaak wel als niet op
Meestal wel op
Altijd op
11.

(Betrouwbaarheid van de presentaties)

Alle informatie die in een presentatie staat is relevant.


Helemaal niet mee eens
Niet mee eens
Neutraal
Mee eens
Helemaal mee eens
12. Er wordt voor mij voldoende informatie over een beleggingsobject in een internetpresentatie gegeven om te kunnen afwegen of het object interessant is.
Ja
Nee, ik mis nog de volgende informatie:

13. Heeft u naar aanleiding van een presentatie wel eens extra informatie opgevraagd bij beleggingspanden.nl?
Ja
Nee, omdat:

14.

Alle volgende vragen gaan over het opvragen van de informatie, indien u dit nooit heeft gedaan kunt u de enquête versturen. Hartelijk dank voor het invullen!)

(Responsiviteit van de medewerkers)

Het opvragen van de informatie gaat altijd?


Heel moeizaam
Moeizaam
Gewoon
Gemakkelijk
Heel gemakkelijk
15.

(Responsiviteit van de medewerkers)

Vul de lege plek in

Beleggingspanden.nl is _______ om extra informatie op te vragen.


Nooit bereikbaar
Slecht bereikbaar
Bereikbaar
Goed bereikbaar
Zeer goed bereikbaar
16.

(Responsiviteit van de medewerkers)

Vul de lege plek in

Bij beleggingspanden.nl zijn ze ________ mijn vragen te beantwoorden.


Nooit bereid
Slecht bereid
Bereid
Goed bereid
Zeer goed bereid
17.

(Responsiviteit van de medewerkers)

Als er aanvullende informatie wordt opgevraagd ontvang je dit?


Niet
Zelden
Binnen redelijke tijd
Snel
Direct
18.

(Zorgzaamheid van de medewerkers)

Vul de lege plek in

De medewerkers beschikken over _______ kennis van het aanbod.


Slechte
Matige
Voldoende
Ruim voldoende
Goede
19.

(Zorgzaamheid van de medewerkers)

De medewerkers van beleggingspanden.nl kunnen worden getypeerd als;


Onfatsoenlijk
Onbeleefd
Behoorlijk
Beleefd
Fatsoenlijk
20.

(Zorgzaamheid van de medewerkers)

De medewerkers reageren altijd?


Grof
Ondoordacht
Neutraal
Vriendelijk
Welwillend
21.

(Inlevingsvermogen van de medewerkers)

Bij beleggingspanden.nl ben je een nummertje.


Helemaal niet mee eens
Niet mee eens
Neutraal
Mee eens
Helemaal mee eens
22.

(Inlevingsvermogen van de medewerkers)

De medewerkers kennen je persoonlijk.


Helemaal niet mee eens
Niet mee eens
Neutraal
Mee eens
Helemaal mee eens
23.

(Inlevingsvermogen van de medewerkers)

Medewerkers kennen je persoonlijke behoeften.


Helemaal niet mee eens
Niet mee eens
Neutraal
Mee eens
Helemaal mee eens
24.

(Inlevingsvermogen van de medewerkers)

Vul de lege plek in

Er wordt bij beleggingspanden.nl gehandeld met __________.


Alleen eigen belangen in gedachten
Merendeels eigen belang in geachten
Zowel eigen als de belangen van de klant in gedachten
Merendeel belangen van een klant in gedachten
Alleen de belangen van de klant in gedachten
25. Over het algemeen geef ik de dienstverlening van beleggingspanden.nl het volgende rapport cijfer;
Op een schaal van 1 tot 10

26. Heeft u nog een eventuele opmerking?
Ja

Nee
27. Wilt u kans maken op een fles champagne? Laat dan hier uw e-mail adres en telefoonnummer achter.