Beleggingspanden.nl

Onderzoek verbetering dienstverlening

1. Wat is uw relatie tot Beleggingspanden.nl?
Investeerder
Aankopend makelaar
Verkopend makelaar
Projectontwikkelaar
Anders namelijk,

2. Hoelang maakt u al gebruik van de site Beleggingspanden.nl?
1-3 maanden
3-6 maanden
6-12 maanden
1-2 jaar
Langer dan 2 jaar
3. Gebruikt u de website Beleggingspanden.nl om te kopen of te verkopen?
Kopen
Verkopen
Kopen en verkopen
Geen van beide alleen om te ori
Anders namelijk,

4. Heeft u wel eens een beleggingspand via Beleggingspanden.nl aangekocht of verkocht?
Nee
Ja, aangekocht
Ja, verkocht
Beide
5. Wat is uw algemene indruk over de website Beleggingspanden.nl?
Uitstekend
Goed
Voldoende
Matig
Slecht
Geen mening
6. Onderhoud u ook contact met andere makelaars voor wat betreft beleggingen?
Ja
Nee
7. Zo ja, bij welke?


8. Indien u ook contact onderhoud met andere makelaars, op welk gebied is dit dan?
Verkoop
Aankoop
Beide
Niet van toepassing
9. Heeft u via een andere beleggingsmakelaar wel eens aangekocht/ verkocht?
Nee
Ja, aangekocht
Ja, verkocht
Beide
10. Wat is uw algemene indruk over andere makelaars op het gebied van beleggingen?
Uitstekend
Goed
Voldoende
Matig
Slecht
Geen mening
11. Geeft u de voorkeur aan de benadering via internet?
Ja
Nee
Geen voorkeur
12. Maakt u in het algemeen ook gebruik van zoekopdrachten?
Ja
Nee
13. Zou u het op prijs stellen als Beleggingspanden.nl zich ook als aankopend makelaar op de markt gaat positioneren.
In hoeverre stelt u dit op prijs?

Zeer
Goed
Matig
Niet
Geen mening
14. Zou u een zoekopdracht bij Beleggingspanden.nl plaatsen?
Ja
Misschien
Nee
Geen mening
15. Binnen welke prijscategorie bent u op zoek naar beleggingspanden?
16. In welke regio bent u op zoek naar beleggingspanden?
Randstad
Midden Nederland
Noord Nederland
Zuid Nederland
17. Heeft u wel eens samen met Beleggingspanden.nl een portefeuille samengesteld?
Ja
Nog niet, maar heb daar wel interesse naar
Nee
18. Heeft u nog enige op- en/ of aanmerkingen voor Beleggingspanden.nl?