Aankoop panden gevolgd door directe verkoop niet belast

Hof Den Haag heeft op 31 maart 2010 het volgende beslist inzake de aankoop en verkoop van panden. De casus was als volgt. Belastingplichtige had in september 2003 een recht tot aankoop van verhuurde panden verkregen voor € 370.000 met de bedoeling de panden als belegging te verwerven. In december 2003 is de optie uitgeoefend en zijn de panden nog op dezelfde dag voor € 400.000 verkocht. In tegenstelling tot de inspecteur oordeelde Hof Den Haag dat van belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden geen sprake was. Ten tijde van het verkrijgen van de optie was namelijk nog geen voordeel voorzienbaar en redelijkerwijs te verwachten. Dat dit voordeel wel vaststond ten tijde van het uitoefenen van de optie was volgens het hof niet relevant omdat ook een belegger pas tot uitoefening van een optierecht zal overgaan indien hij verwacht of weet dat hij een winst zal behalen. De enige werkzaamheid bestrond uit het verstrekken van een opdracht aan een makelaar die een koper moest vinden. Deze werkzaamheid achtte het hof te gering om een belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden te constateren.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Crop belastingadviseurs Nieuwegein
mr. drs. S.E. Bult

T: 030 604 00 35
E: sbult@crop.nl