Schenken van aandelen in een vastgoed-B.V. zonder schenkingsrecht en overdrachtsbelasting

Door de kredietcrisis is de waarde van beleggingsvastgoed flink gedaald. Veelal wordt beleggingsvastgoed gehouden in een vastgoed-B.V. Vergeleken met een jaar geleden zijn de aanvangsrendementen sterk gestegen. Overwogen kan worden om juist nu aandelen in een vastgoed-B.V. te schenken aan bijvoorbeeld de kinderen.

Indien aandelen in een vastgoed-B.V. worden geschonken, is over het bedrag van de schenking schenkingsrecht verschuldigd en daarnaast mogelijk 6% overdrachtsbelasting over de waarde van het onderliggende vastgoed.

Door de huidige aandelen in waarde te ‘bevriezen’ en nieuwe aandelen te plaatsen die slechts delen in de toekomstige waardestijging van het onderliggende vastgoed nà de schenkingsdatum, is bij schenking van de nieuw uitgegeven aandelen alleen schenkingsrecht verschuldigd over de nominale waarde van deze aandelen. Deze waarde bestaat echter slechts uit het gestorte kapitaal op de aandelen omdat er (nog) geen meerwaarde in de nieuw uit te geven aandelen zit. Op deze manier kan een gedeelte van de toekomstige waardestijging van het vastgoed, na de recente afwaarderingen, zonder schenkingsrecht bij bijvoorbeeld de kinderen terecht komen.

Schenking van aandelen in een vastgoed-B.V. aan de kinderen kan zonder heffing van overdrachtsbelasting.

De conclusie luidt dat een schenking van aandelen in een vastgoed-B.V. nu aantrekkelijk kan zijn omdat de toekomstige waardestijging van het vastgoed aan de begunstigde toekomt.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Crop belastingadviseurs Nieuwegein
mr. drs. S.E. Bult

T: 030 604 00 35
E: sbult@crop.nl