Rekenvoorbeeld beleggingspand

Rekenvoorbeeld
 
Beleggingspand in privé kopen met € 200.000,- eigen geld.

Koopsom 500.000,-
Plus 6% Overdrachtsbelasting 30.000,-
Notariskosten transport 2.000,-
Hypotheek akte 1.000,-
Kadaster kosten           300,-
Totaal 533.300,-

Hypotheek 333.300,-   a 5%
Huuropbrengst 45.500,-   per jaar plus jaarlijks index

Bruto huuropbrengst 45.500,-
Minus hypotheek rente 16.665,-
Onroerend goed belasting
Waterschapslasten, verzekering, etc.   __  1.000,-
Netto huuropbrengst 27.835,-

Op investering van € 200.000,- eigen geld is derhalve 13,9% aanvangsrendement. Door indexering neemt dit rendement jaarlijks toe.

Fiscaal  

Box 3

 
       
Fiscale waarde
onroerend goed
    500.000,-  
Schuld / Hypotheek     333.300,-
Basis voor fictief rendement 166.700,-

4% over € 166.700,- 6.668,-
30% belasting is derhalve 2.000,-
       
Bruto rendement 27.835,-  
Minus belasting Box 3        2.000,-  
Aldus netto rendement 25.835,-  

Op uw investering van 200.000,- derhalve 12,92%.
Als u dit rendement niet nodig heeft om van te leven en kunt gebruiken
ter aflossing van de hypotheek is uw beleggingspand na ca. 10 jaar

onbelast uw eigendom.

Voor een eigen berekening (indicatief) verwijzen wij u graag verder naar onze rekenmodule.


Aan het rekenvoorbeeld op de beleggingspanden internetpagina kunnen géén rechten worden ontleend. Dit voorbeeld geeft slechts een indicatie en kan niet als richtlijn worden aangehouden.