Geld verdienen met verduurzaming image

Geld verdienen met verduurzaming

6-12-2020

Over het algemeen is beleggen in vastgoed een duurzame belegging, maar is het pand zelf ook duurzaam? Vaak loont het om in duurzaamheid te investeren, van de aanschaf van een zonnepaneel tot het isoleren van een beleggingspand. Duurzaam vastgoed ligt beter in de markt en ook kan de overheid verduurzaming eisen.

Niet-duurzaam wordt minder waard

Nederland moet de klimaatdoelen van Parijs halen. Ook wil het kabinet dat Nederland in 2050 een circulaire economie heeft. Het vastgoed speelt een belangrijke rol bij het behalen van de doelen, aangezien de gebouwde omgeving verantwoordelijk is voor zo'n 30 procent van de CO2-uitstoot. 2050 lijkt ver weg, maar al veel eerder worden er strenge eisen gesteld. Zo moet een kantoorpand bijvoorbeeld in 2023 al minstens energielabel C hebben om verhuurd te mogen worden. Haast 70 procent van de kantoorgebouwen voldoet momenteel nog niet aan deze eis.

Ook beleggingspanden voor de particuliere verhuur moeten verduurzaamd worden. Door deze wetgeving wordt niet duurzaam vastgoed uiteindelijk minder waard. Daarnaast is de financiering die banken kunnen verstrekken voor een pand met een laag energielabel lager dan dat voor een pand met ten minste label C.

Hogere huuropbrengst

Duurzame maatregelen zijn beter voor het milieu en zorgen voor meer financieel rendement. De marktwaarde van een bedrijfspand ligt gemiddeld ongeveer 9 procent hoger wanneer het ten minste energielabel C heeft. De brutohuur stijgt hierdoor met zo'n 10 procent. Daar komt bij dat de exploitatiekosten voor een duurzaam pand lager zijn doordat het energieverbruik lager is en de kans op leegstand kleiner is. Daarnaast is er ook maatschappelijk rendement, door een positief imago en tevreden huurders.

Kleine investeringen kunnen al een grote stap in de juiste richting zijn en zorgen voor een gunstig(er) energielabel. Denk hierbij aan het plaatsen van ledverlichting of het isoleren van het pand. Deze aanpassingen zijn redelijk betaalbaar en doorgaans bedraagt de terugverdientijd minder dan vijf jaar.

Duidelijk gebruiksdoel

Wanneer we spreken over een duurzaam beleggingspand is het natuurlijk ook belangrijk dat uw pand toekomstbestendig is in economische zin. Om dit te bewerkstelligen wilt u dat het in een functie voorziet. Is het pand bestemd voor wonen, werken of recreatie? Bij het beleggen in vastgoed is het nu meer dan ooit belangrijk om als een ondernemer te denken over de vraag wat u kunt doen om te voorzien in de behoeften van de gebruiker. Hierdoor kijkt u wezenlijk anders naar uw beleggingspand, het verduurzamen en het onderhoud dan wanneer u er alleen vanuit gaat dat er 15 jaar gebruikgemaakt gaat worden van een pand.

Heeft u interesse in een beleggingspand? Bekijk ons uitgebreide aanbod om een pand te vinden dat aansluit bij uw wensen.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded.